Aktuality

<< <  Stránka 14 z 15  > >>

Datum vložení: 13.12.2011

Pozvánka na valnou hromadu MAS Ploština

Termín konání: 20.12.2011 v 9:00 h

 

Místo konání:Konferenční sál  v budově Valašskoklobuckého podnikatelského centra ve Valašských Kloboukách

 

Program:

 

1)      Volba zapisovatele, návrhové komise

2)      Přijetí nových členů

3)      Členské příspěvky

4)      Výsledky hodnocení Mas 2011

5)      Připravovaná 6.výzva

6)      Výsledky Grantového schéma

7)      Diskuse,různé

 

Potvrzení účasti na email: l.castulikova@seznam.cz nebo na tel. 724 704 366

 

pozvánka ke stažení zde

Datum vložení: 23.11.2011

Na stránkách ministerstva zemědělství - eAgri byly dne 25.10.2011 zveřejněny celkové výsledky hodnocení MAS za rok 2011. Naše MAS se v letošním roce díky obdrženým bodům (136 bodů z 200 teoreticky možných, v celkem 7 hodnocených oblastech) umístila ve skupině "B". Celkem jsou stanoveny čtyři kategorie - A, B, C, D.

 

MAS ve skupině B jsou charakterizovány jako dobře fungující MAS, u nichž je prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování).

 

Naše MAS do kategorie „B“ poskočila z loňské kategorie „D“. To se pozitivně odrazilo i v mírném navýšení finanční alokace, kterou bude mít naše MAS k dispozici v příštím roce 2012. Celková zpráva o hodnocení MAS za rok 2011 je k nahlédnutí ZDE

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/mistni-akcni-skupina/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2011.html
Datum vložení: 02.11.2011


25. října 2011 proběhlo zasedání výběrové komise MAS Ploština. Úkolem komise bylo provést výběr projektů v rámci 5. výzvy, stanovená alokace byla 2 439 155,- Kč.Výběrová komise vybrala k podpoře celkem 9 projektů z celkového počtu 10 přijatých.

Soubory ke stažení

Název souboruVelikost
link-symbolvybrane_projekty_5.vyzva.pdf122 kB

Datum vložení: 26.10.2011
Na začátku měsíce října bylo schváleno Tématickou pracovní skupinou Leader rozšíření území Mas Ploština. 
Nové obce Mas Ploština:

obec Poteč
obec Jestřabí
obec Štítná nad Vláří-Popov

Celkem má MAS Ploština 30 členů. 

Přesný seznam členů najdete v sekci Mas Ploština - Členové Mas.
Datum vložení: 11.10.2011

V pondělí 26. září byla ukončena 5. výzva v rámci realizace SPL "Mas ploština -region s perspektivou." V rámci 5.výzvy bylo přijato na MAS k registraci 10 projektů, které byly podány do Fiche 2 a 5. Všechny projekty prošly administrativní kontrolou včetně kontroly přijatelnosti, definitivní seznam podpořených projektů bude znám po zasedání výběrové komise, která se uskuteční 25.10.2011.

 

Bližší informace o přijatých projektech jsou k dispozici v odkazu Dotace - 5. výzva.

Datum vložení: 05.10.2011

V měsíci září byla vyhlášena na Ministerstvu pro místní rozvoj výzva určená pro nestátní neziskové organizace.V rámci této výzvy jsme podali žádost o dotaci s názvem Praktickými zkušenostmi za lepší regionální rozvoj 2014+.

 

Základní idea:


Přenos praktických zkušeností z procesu implementace nástrojů kohezní a Společné zemědělské politiky EU z prostředí venkovských samospráv sdružených formou místního partnerství s občanským a neziskovým sektorem směrem k celostátním profesním organizacím a orgánům státní správy s cílem konstrukce kvalitních pravidel pro nové programové období 2014+.


Stručný obsah projektu:


Projekt reaguje na povážlivě negativní zkušenosti příjemců finančních podpor plynoucí z nastavení architektury a pravidel čerpání prostředků z kohezní a Společné zemědělské politiky EU v současném programovém období. Cílem projektu je obohatit nedostatečný dialog mezi vrcholnými orgány státní správy (MMR, MZe), významnými zájmovými organizacemi s celostátní působností (Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, Národní síť MAS) a dalšími subjekty s cílem předat konkrétní podněty k narovnání současného nevyhovujícího stavu v následujícím programovém období. Obsahem projektu je vznik 1 pracovního místa. Pracovní náplň bude spočívat v analýze vybraných běžících i ukončených projektů podpořených ze strukturálních fondů EU, šetření mezi příjemci dotací a transfer těchto podnětů dotčeným subjektům s cílem eliminovat současné slabiny již v procesu přípravy následujícího programového období 2014+.Výsledky výzvy by měly být známy na konci roku 2011.

Dne 15.9.2011 se setkaly MASky Zlínského kraje v u nás , zasedání se konalo v budově Envi centra ve Vysokém Poli. Předmětem jednání byla především vzájemná výměna zkušenosti z činnosti jednotlivých MAS. V rámci programu byly prezentovány výstupy společné propagace MAS ZK. Na závěr proběhla prezentace projektů realizovaných na našem území MAS Ploština.

 

Fotogalerie

Datum vložení: 31.08.2011
Mas Ploština získala podporu na oba dva projekty spolupráce, do kterých jsme byli zapojeni, v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova. Naše projekty patří mezi 32 úspěšných projektů spolupráce, které byly vybrány hodnotitelskou komisí z celkového počtu 50 zaregistrovaných projektů.


Spolu s MAS Hornolidečsko, MAS Ploština, MAS KLS, MAS Valašsko – Horní Vsacko a MAS Rožnovsko budeme realizovat projekt „Síťování místních výrobku na Valašsku“.

A v rámci projektu „TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ!“ chceme spolu s MAS Vizovicko a Slušovicko a MAS Luhačovské Zálesí navázat na úspěšnou první etapu projektu Trnková stezka a podporovat tak i nadále rozvoj turistiky v těchto oblastech.
Datum vložení: 25.08.2011

Dne 26.8.11 byla oficiálně vyhlášena 5. Výzva k předkládání projektů, a to pro Fichi 2 a Fichi 5.

 

Celková alokace je 2 439 155,- Kč a žádosti je možné předkládat v termínu 23.září - 26.září 2011 v kanceláři MAS Ploština.

 

Další informace naleznete v rubrice "Dotace -> 5. Výzva" popř. na následujícím odkazu

 

Dne 27.6.2011 byly na CP SZIF v Praze podány žádosti o dotaci na projekt spolupráce.
Projekt má název "Síťování místních produktů na Valašsku" a klade si za cíl vytvořit distribuční síť produktů vyrobených v regionu Valašsko. Jedná se především o produkty místních farem, ale také masné výrobky a další potravinářské výrobky. Do spolupráce je zapojeno celkem 6 místních akčních skupin z Valašska. Jsou to MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS Kelečsko Lešensko Starojicko, MAS Rožnovsko, MAS Ploština, Luhačovské Zálesí a MAS Hornolidečska. 

Další podaný projekt v rámci projektů spolupráce je TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ. Je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka. Záměrem projektu a celkovou idejí jeho tvůrců je podpora a zkvalitnění nekomerčního produktu cestovního ruchu na území Trnkové stezky. Územní působnosti Trnkové stezky teritorálně odpovídá území Jižního Valašska, specifické oblasti v rámci destinační oblasti Východní Morava. (Zlínský kraj), což je rovněž přibližné teritoriální vymezení 3 participovaných MAS (Mas Luhačovské Zálesi, Mas Vizovicko a Slušovicko a Mas Ploština).

Rozhodnutí o schválení podpory bude známo během podzimu roku 2011.

<< Předchozí  Stránka 14 z 15  Další >>