Aktuality

Grantové schéma Mas Ploština 2012

Výzva pro předkládání žádostí o podporu akcí „Grantové schéma Mas Ploština“


Cíl grantového schéma:

Zvýšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných obcemi, místními spolky a sdruženími v obcích území Místní akční skupiny (dále jen MAS) Ploština prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení s místní akční skupinou. Prohlubování sounáležitosti místních spolků s regionem. Propagace a udržování společných tradic a zvyků, i nově vzniklých akcí.

 

Soubory ke stažení:

Název souboruVelikost
link-symbolFormular GS 2012.doc203 kB
link-symbolVyzva GS 2012.pdf114 kB