Aktuality

1. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Valašské Klobouky II


 

 

 POZVÁNKA

 

na 1. zasedání Řídícího výboru projektu

 Místní akční plán vzdělávání ORP Valašské Klobouky II

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010698

 

 

 

které se koná ve čtvrtek 23.5.2019 od 14:30 hod.
v kanceláři MAS Ploština – 1. patro obecního úřadu obce Vysoké Pole

 

 

 

PROGRAM

 

 

1. Zahájení a úvodní slovo

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Představení členů a volba předsedy

4. Jednací řád a Statut ŘV

5. Organizační struktura MAP II

6. Komunikační plán MAP II

7. Identifikace dotčené veřejnosti

8. Diskuze

9. Závěr

 

 

Svou účast potvrďte na e-mail: plostina@seznam.cz nebo na tel. čísle: 721 678 368 do úterý 21.5.2019