Aktuality

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - OPŽP


Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář
pro žadatele k 1. výzvě 
MAS Ploština, z.s. – OPŽP-výsadby dřevin - 1 
v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Ploština.


který se uskuteční v pondělí 15.10.2018, od 13:00 hodin

v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:

  • Zahájení semináře 
  • Představení výzvy 
  • Podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ 
  • Proces hodnocení a výběru projektů
  • Diskuze a závěr Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680