Aktuality

3. výzva IROP


MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 5. 9. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Infrastrukturu pro základní školy.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 5. 9. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 30. 11. 2018 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 3. výzva IROP