Aktuality

1. výzva OPŽP


MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 13. 7. 2018 výzvu v rámci operačního programu životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na výsadbu na nelesní půdě  zahrnující: 

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, 
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, 
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 13. 7. 2018

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 7. 2018


Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2018, 20:00

 

Více informací v menu Výzvy OPŽP > 1. výzva OPŽP