Aktuality

Pozvánka


Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář pro úspěšné žadatele k 2. výzvě (v oblasti PRV)
v rámci realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020
 
který se uskuteční
 
v pátek 11.5.2018 od 15:00 hodin
 
v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:
  1.  Zahájení semináře 
  2. Administrace na RO SZIF
  3. Veřejné zakázky / cenový marketing
  4. Žádost o změnu / platbu
  5. Dohoda o poskytnutí dotace
  6. Předání žádosti o dotaci a příloh
  7. Diskuze a závěr
 
 
Seminář je určen pro: 
 
Úspěšné žadatele v rámci 2. výzvy PRV vyhlášené v roce 2018
  
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail l.castulikova@seznam.cz, nebo tel. 724 704 366.