Aktuality

IROP – 2. výzva ‐ podpora sociálního bydlení


MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 26. 2. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu sociálního bydlení.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 26. 2. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 3. 4. 2018 16:00 hodin.

 

Seminář pro žadatele proběhne 8.3.2018 v 15:00.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 2. výzva IROP