Aktuality

Povinná publicita projektu


SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ MAS PLOŠTINA

 

Na projekt SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ MAS PLOŠTINA  byla poskytnuta  neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1956/2017/STR v maximální výši 234 700,- Kč