Aktuality

pozvánka PRV


Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář pro śupěšné žadatele k 1. výzvě (v oblasti PRV)
v rámci realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020
 
který se uskuteční
 
v pondělí 30.10.2017, od 14:00 hodin
 
v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:
  1.  Zahájení semináře 
  2. Administrace na RO SZIF
  3. Veřejné zakázky / cenový marketing
  4. Žádost o změnu / platbu
  5. Dohoda o poskytnutí dotace
  6. Předání žádosti o dotaci a příloh
  7. Diskuze a závěr
 
 
Seminář je určen pro: 
 
Úspěšné žadatele v rámci 1. výzvy PRV vyhlášené v termínu 31. 7. 2017 – 15. 8. 2017. 
  
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680
  
pozvánka ke stažení zde