Aktuality

Pozvánka


Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář
pro žadatele k výzvě

MAS PLOŠTINA – PODPORA ZAMĚSTNANOSTI – I
č. 173/03_16_047/CLLD_16_01_091 (OPZ) v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Ploština.

 
který se uskuteční
 
v úterý 31.10.2017, od 14:00 hodin
 
v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:
  1. Zahájení semináře 
  2. Představení výzvy 
  3. Podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ 
  4. Proces hodnocení a výběru projektů
  5. Diskuze a závěr 
 
 
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680
  
pozvánka ke stažení zde