Aktuality

Prezentace - 1. výzva PRV


prezentaci ze semináře k 1. výzvě (v oblasti PRV) v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020 si můžete stáhnout v sekci Výzvy PRV 2014-2020 > 1. výzva PRV v části ostatní dokumetny nebo pod odkazem zde