Aktuality

Výsledky hodnocení Mas 2011


Na stránkách ministerstva zemědělství - eAgri byly dne 25.10.2011 zveřejněny celkové výsledky hodnocení MAS za rok 2011. Naše MAS se v letošním roce díky obdrženým bodům (136 bodů z 200 teoreticky možných, v celkem 7 hodnocených oblastech) umístila ve skupině "B". Celkem jsou stanoveny čtyři kategorie - A, B, C, D.

 

MAS ve skupině B jsou charakterizovány jako dobře fungující MAS, u nichž je prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování).

 

Naše MAS do kategorie „B“ poskočila z loňské kategorie „D“. To se pozitivně odrazilo i v mírném navýšení finanční alokace, kterou bude mít naše MAS k dispozici v příštím roce 2012. Celková zpráva o hodnocení MAS za rok 2011 je k nahlédnutí ZDE

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/mistni-akcni-skupina/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2011.html