Aktuality

Pozvánka


Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář k 1. výzvě (v oblasti PRV)
v rámci realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020
 
který se uskuteční
 
v pátek 21.7.2017, od 13:00 hodin
 
v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:
  1. Úvod ke Strategii SCLLD 
  2. Představení 1. Výzvy MAS Ploština
  3. Fiche č.1 - Podpora malých a středních podniků 
  4. Fiche č.2 - Investice do lesnických technologií 
  5. Fiche č.3 - Investice do zemědělských podniků 
  6. Fiche č.4 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  7. Zpracování a podání Žádost o dotaci na MAS 
  8. Hodnocení a výběr projektů a další administrace projektu 
  9. Diskuze 
 
 
Seminář je určen pro: 
 
Zemědělce, malé a střední podnikatele, začínající podnikatele, vlastníky lesů, kteří plánují podat žádost o dotaci v termínu 31. 7. 2017 – 15. 8. 2017. 
  
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680
  
pozvánka ke stažení zde