Aktuality

1. výzva v oblasti PRV


MAS Ploština, z. s. vyhlašuje dne 17. 7. 2017 výzvu č. 1 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy PRV 2014-2020 > 1. výzva PRV nebo pod odkazem zde.

 

Seminář pro žadatele proběhne 21. července 2017 od 13.00 hodin v zasedací místnost MAS Ploština (1. patro), Vysoké Pole 118  - budova obecního úřadu Vysoké Pole.

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažery MAS.